Výuka ruštiny Litoměřice

Mgr. Světlana Golimbiovská


Obázek není dostupný
  • efektivní individuální a firemní výuku ruského jazyka s rodilým mluvčím pro začátečníky a pokročilé
  • bez věkového omezení- pro děti i dospělé
  • příprava na různé druhy zkoušek, testů, maturity, a přípravy k přijímacím zkouškám na VŠ
  • nebo pro ty, kdo si chce zdokonalit nebo osvěžit své jazykové znalosti a uplatnit je například: při služební cestě, jako turista v rusky mluvících zemích
  • ve výuce preferuji individuální a přátelský přístup s ohledem k potřebám a shopnostem studentů
  • dle osobních preferencí je možné se zaměřit pouze na konverzační dovednosti, nebo gramatiku, případně oboje. Nabízím také výuku RJ pro firmy v Litoměřicích a okolí.